WSPARCIE PROJEKTÓW CHARYTATYWNYCH

WSPARCIE PROJEKTÓW CHARYTATYWNYCH  
SUPPORTED CHARITY PROJECTS  
ROK MIESIĄC RAJD TOURMASTER ZEBRANA KWOTA PLN WSPARTY PROJEKT
YEAR MONTH TOUR TOURMASTER COLLECTED AMOUNT PLN SUPPORTED PROJECT
2018 V Lutry, IFMR-Polska CHARTER Tomasz Wiszniewski/Jörn Ranke b.d./ n.d. Ścianka wspinaczkowa (climbing wall)
2019 VI Lublin Janusz Babicz 11.150 Pompy infuzyjne (infusion pump)
2020 VIII Kaszuby Bendt Haverberg/Alex Heinelt 15.000 Projekt HANDS UP (project)
2021 V Klodzko Wojtek Nakwasiński 12.508 Sprzęt rehabilitacyjny (rehabilitation equipment)
2021 IX Bydgoszcz Michał Frelichowski 5.830 Pomoc ofiarom powodzi w Niemczech (flood victims in Germany support)
2022 V Kraków  Janusz Potępa/Tomek Zientarski 3.000 Pomoc Ukrainie (Ukraine support)
2022 IX Kielce Janusz Cieślik 2.000 Wsparcie Fundacji Siostry Chmielewskiej (Support of the Sister Chmielewska Foundation)
2023 V Elbląg Małgorzata Twardowska 6.100 Wsparcie Centrum Opieki i Edukacji (the Care and Education Center support)
2023 VI/VII Spreewald IFMR AGS 2.250 Wsparcie projektu IFMR AGS (IFMR AGS project support)
2023 IX Bieszczady Michał Marzec 4.000 Wyposażenie Centrum opieki nad ofiarami przemocy w rodzinie (equipment for the Center for victims of domestic violence)
2024 V Podlasie Sławomir Zieliński    
           
           
           
           
           
           
           
      TOTAL PLN 61.838  

Views: 95