IFMR AGS Spreewald Tour 2023

W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję skorzystać z zaproszenia naszych niemieckich przyjaciół Joerna i Alexa – udaliśmy się w rejon Łużyc i okolice Spreewald – krainy ogórka, na tour przez nich zorganizowany.

Od czwartku nasza kilkuosobowa reprezentacja zagościła w Golssen, które było naszą bazą wypadową do niedzieli.

Przez cały weekend towarzyszyły nam piękne widoki i wyjątkowo wysokie temperatury, ale organizatorzy zadbali o chłodzenie – zarówno poprzez dobór atrakcji jak i chłodzących napojów wieczorem, dzięki czemu bez szwanku mogliśmy zrealizować cały plan.

Jak to zwykle bywa przy takich okazjach – tu też pojawił się rotariański projekt mini domków, które Rotary przygotowuje i przekazuje osobom bezdomnym na terenie Berlina oraz innych miast, umożliwiając im tym samym socjalizację, poprawę warunków i powrót do funkcjonowania w warunkach zbliżonych do właściwych. Projekt pozyskał w trakcie tour 2500 EUR, z czego IMFR Polska dołożył 500 EUR.

Wyprawa po raz kolejny pokazała jak ważne są międzynarodowe relacje pomiędzy Rotarianami, jak bardzo pasja zbliża nas do siebie i jak pomaga realizować szczytne cele.

Już niedługo kolejne nasze spotkania, wyjazdy i kolejne charytatywne projekty – najbliższy już we wrześniu w Bieszczadach!

Fot: Nora Kohler, Michał Frelichowski

ENG

This week we had an opportunity to take an advantage of invitation of our German friends Joern and Alex – and we went in Lausitz and around the Spreewald – the cucumber country, on a trip organized by them.

From Thursday our team visited Golssen, which was our base until Sunday.

Throughout the weekend, beautiful landscapes and high temperature accompanied us, but the organizers take care of cooling – through the selection of attractions as well as characteristic beverages at the end of the day, thanks to which the entire plan was unscathed.

As usually during such tours – here as well the Rotary project was presented – minihouses which Rotary brings to the homeless in Berlin and other cities, thus enabling them to socialize themselves, improve their conditions and return to conditions close to reasonable. The project raised EUR 2,500 during the tour, of which IMFR Poland contributed EUR 500.

The trip has once again showed how important international relations between Rotarians are, how much common passion brings us closer to each other and how it helps to achieve goals.

Our next meetings, trips and other charity projects are coming soon – in September in the Bieszczady Mountains!

Photos: Nora Kohler, Michał Frelichowski

Visits: 133