W bieżącym roku skończyła się 3 – letnia kadencja Zarządu IFMR Polska. – This year, the 3-year cadence of the Management Board of IFMR Polska ended

W bieżącym roku skończyła się 3 – letnia kadencja Zarządu IFMR Polska. 

W efekcie przeprowadzonych wyborów, na kolejną kadencję w latach 2024 – 2027 został wybrany Sławomir Zieliński z RC Łódź Reymont. 

Jako urzędujący Prezydent,  zaproponował dotychczasowym Członkom Zarządu pełnienie tych samych funkcji również w trakcie swojej kadencji. 

W związku z tym Zarząd IFMR Polska kadencji 2024 – 2027 przedstawia się następująco:

Sławomir Zieliński – Prezydent,
Alex Heinelt – Skarbnik,
Bendt Haverberg – Media, rejestracja,
Michał Marzec  – Sekretarz.

Uroczystość przekazania służby i symbolicznej statuetki odbyła się 25 maja w trakcie kolejnego rajdu, który tym razem odbył się na Magicznym Podlasiu.

W obecności większości Członków IFMR Polska oraz wielu zagranicznych gości.

Dziekując ustępującemu Prezydentowi za 3 lata słuzby na rzecz IFMR Polska, wszyscy życzymy Slawomirowi owocnej satysfakcji z działalności na tym polu.

 

This year, the 3-year cadence of the Management Board of IFMR Polska ended. As a result of the elections, Sławomir Zieliński from RC Łódź Reymont was elected for the next cadence in 2024 – 2027. As the acting President, he proposed to the current Management Board Members to perform the same functions during his cadence. 

Therefore, the Management Board of IFMR Polska for the 2024 – 2027 is as follows: 

Sławomir Zieliński – President, 
Alex Heinelt – Treasurer, 
Bendt Haverberg – Media, registration, 
Michał Marzec – Secretary. 

The ceremony of handing over the service and the symbolic statuette took place on May 25 during another rally, this time taking place in Magic Podlasie. In the presence of most IFMR Polska members and many foreign guests.

Thanking the outgoing President for 3 years of service to IFMR Polska, we all wish Slawomir fruitful satisfaction with his activities in this field.

Sławomir Zieliński – President

Text: Michał Marzec
Photo: Michał Marzec 

Views: 549