W bieżącym roku skończyła się 3 – letnia kadencja Zarządu IFMR Polska. – This year, the 3-year cadence of the Management Board of IFMR Polska ended

W bieżącym roku skończyła się 3 – letnia kadencja Zarządu IFMR Polska.  W efekcie przeprowadzonych wyborów, na kolejną kadencję w latach 2024 – 2027 został wybrany Sławomir Zieliński z RC … Read more