CHARITY

Ostatni rajd IFMR Polska w Bieszczadach tradycyjnie zakończył się projektem charytatywnym. Tym razem na wniosek organizatora rajdu – Michała z RC Łódź Centrum, była to dotacja na rzecz Ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

I na Mikołajki w nowej łazience Ośrodka pojawił się bardzo oczekiwany zestaw pralka i suszarka. Spełniając konkretne oczekiwania zarządzających tym Ośrodkiem. Będzie dobrze służył lokatorom. 

The last IFMR Polska rally in the Bieszczady Mountains traditionally ended with a charity project. This time, at the request of the rally Tour Master – Michał from RC Łódź Centrum, it was a donation for the Support Center for victims of domestic violence. 

And on St. Nicholas Day, a much-awaited washing machine and dryer set appeared in the Center’s new bathroom. Meeting the specific expectations of the managers of this Center. It will serve the residents well.

Michał Marzec
Tour Master

Views: 124