incredibly happy for the donation!

„Bardzo wdzięczni za wsparcie!
17 września 2020
Bendt Haverberg prowadził Międzynarodowy Rajd Motocyklowy IFMR Polska „Kaszuby 2020”. Jego uczestnicy jak zwykle wsparli projekt charytatywny zaproponowany przez organizatorów. 

Kilka dni później, w trakcie posiedzenia Zarządu RC Sopot International, Bendt przekazał tę kwotę 15.000zł zebraną przez uczestników tego rajdu na rzecz projektu Hands On. Julian Gilbert, Wice Prezydent RC Sopot International i założyciel projektu był szczęśliwy i wyraził wielką wdzięczność IFMR Polska za to wsparcie.

 

Projekt Hands On polega na bezpłatnym wyposażaniu w protezy dzieci, które urodziły się bez dłoni, przedramion czy całych rąk. Wykorzystywane są drukarki 3D. Koszt takiej protezy jest niski i wynosi 25-100 USD, co umożliwia wymianę tych protez w miarę wzrostu dziecka.”

Link to the project

Link to the manual

During the Club’s most recent Board meeting Tour Master Bendt Haverberg for IFMR POLSKA – International Ride in Kashubian area spoke about the event which took place from August 27-29th 2020. IFMR (International Fellowship Motorcycle Rotarians) is the biggest fellowship in Rotary.

Mr. Haverberg had the pleasure of presenting Rotary Club International Sopot with 15.000 PLN for their project, Hands On. Julian Gilbert, Vice President of the Club and founder of Hands On, was incredibly happy for the donation. These funds will be used to further the mission of Hands On.

We are very thankful to the IFMR for their fundraising on behalf of Hands On. Hands On:

To give kids prosthetic arms. For free!

What we do…
There are more kids born without hands, forearms, and arms than most people realise. There are also many kids who have lost limbs due to an accident or illness. These kids are left without help because they grow too fast to be able to use expensive and complicated prosthetic arms.
We want to fill this gap with simple and quickly delivered prosthetic arms free of charge, produced on 3D printers. Arms that can be replaced year by year as kids grow. The actual cost of producing one prosthetic arm with our method is very low – between 25 and 100 USD.

Link to the project

Link to the manual

Views: 567