IFMR POLSKA – International Ride in Kashubian area, from 27. to 30. August 2020

Kashubia Rally: The trip is closed

Waiting list only – please contact us by phone
+48 535 727 107  or +48 518 075 120

IFMR POLSKA – International Ride in Kashubian area, from 27. to 30. August 2020

The Kashubian Region covers the areas stretching from the Baltic Sea to the Tuchola Forest.
It is famous not only for its beautiful nature, but also for its rich culture and tradition, which you will enjoy during the ride.

Registration

Registrations are closed for this event

Ride from Frankfurt (Main), Germany to Kashubia
(optional) – offered by Jörn Ranke and Dirk Jesinghaus

 1. August

Arrival in Frankfurt

 1. and 27. August

Ride Frankfurt to Kashubian area – tour details depending on interest

Tour

 1. August

Until
18:00    Arrival in Hotel Niedzwiadek

19:00    Dinner with update on tour schedule and get-together

 1. August

09:00    Ride 250-300km to the North of Kashubian.
Visit of the Baltic sea – we will bypass plenty of lakes on small curvy rural roads.
It is a unique opportunity to experience quicksand (for the brave ones).

Lunch at the Seaside

18:00    Return and “Garagenseidel”

20:00    Dinner and presentation of the Social Project

 1. August

09:00    Ride 200-250km in the Southern part of Kashubian.
We ride most of the time in the National Park with it’s great landscape.
In addition we plan a stop to see Gdansk for 1½ hour and to visit the Szymbark open air             museum.

18:00    Return Garagenseidel and Dinner

 1. August

Breakfast, fare-well and safe ride home

Stay during all of the tour:

Hotel Niedźwiadek,
ul. Stolema 2
83-406 Wdzydze, Poland

Link to hotel webpage: http://www.hotelniedzwiadek.pl/index.php?page=hotel

Google Maps link           https://goo.gl/maps/xPKhk2MW1Q9u7ZUX9

GPS                              N: 54° 1′ 0″ E: 17° 55′ 29″

Cost

Expected cost of the tour: 220 EUR, of which E100 are payable upfront.
This cost includes

 • 3 nights with breakfast in double room or houses with up to 4 persons
 • 2 Dinners in Hotel
 • 1 BBQ evening with surprises
 • Lunch during the riding days
 • Coffee breaks during the ride
 • Separate room in the Hotel with own bar for our evenings
 • Swimming pool, spa as provided by the hotel

Bank account:

PLN
Alexander Heinelt
Bank IBAN:              15 1160 2202 0000 0003 1469 6082
Bank SWIFT code:  BIGBPLPW
Bank name:               Bank Millennium S.A.

EURO
Alexander Heinelt
Bank IBAN:              PL 82 1160 2202 0000 0004 5120 3752
Bank SWIFT code:  BIGBPLPW
Bank name:               Bank Millennium S.A.

Contact for questions to the Tour Organiser: 
Bendt Haverberg (English/Danish)          haverberg@outlook.com
Alex Heinelt (English/German/Polish)    treasurer@ifmr-polska.org

IFMR POLSKA – Międzynarodowy Rajd na Kaszubach, od 27 do 30 sierpnia 2020 r.

Region Kaszubski obejmuje obszary rozciągające się od Morza Bałtyckiego po Las Tucholski.

Słynie nie tylko ze swojej pięknej przyrody, ale także z bogatej kultury i tradycji, którymi będziemy się cieszyć podczas rajdu.

Rejestracja:

Registrations are closed for this event

Trasa z Frankfurtu (nad Menem) w Niemczech na Kaszuby

(opcjonalnie) – oferowana przez Jörn Ranke i Dirk Jesinghaus:

25 sierpnia

Przyjazd do Frankfurtu

26 i 27 sierpnia

Przejazd z Frankfurtu na Kaszuby – szczegóły trasy w zależności od zainteresowania

Rajd:

27 sierpnia

18:00 Przyjazd do hotelu Niedzwiadek

19:00 Kolacja z aktualizacją harmonogramu wycieczki i spotkanie zapoznawcze

28 sierpnia

09:00 Przejazd 250-300 km na północ Kaszub.

Wizyta nad Morzem Bałtyckim – omijamy wiele jezior na małych krętych wiejskich drogach.

Jest to wyjątkowa okazja, aby doświadczyć ruchomych piasków (dla odważnych).

Lunch nad morzem

18:00 Powrót i zimne piwo

20:00 Kolacja i prezentacja projektu społecznego

29 sierpnia

09:00 Trasa 200-250 km w południowej części Kaszub.

Przez większość czasu jeździmy po Parku Narodowym z jego wspaniałym krajobrazem.

Ponadto planujemy zatrzymać się na 1,5 godziny w Gdańsku i odwiedzić skansen w Szymbarku.

18:00 Powrót, zimne piwo i kolacja

30 sierpnia

Śniadanie, pożegnanie i bezpieczna jazda do domu

Miejsce pobytu w czasie rajdu:

Hotel Niedźwiadek,

 1. Stolema 2

83-406 Wdzydze, Polska

Link do strony hotelu: http://www.hotelniedzwiadek.pl/index.php?page=hotel

Link do Map Google https://goo.gl/maps/xPKhk2MW1Q9u7ZUX9

GPS N: 54 ° 1 ‘0 “E: 17 ° 55’ 29”

Koszt:

Przewidywany koszt wycieczki: 220 EUR, z czego 100 EUR należy uiścić z góry.

Koszt ten obejmuje:

 • 3 noce ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym lub w domach dla maksymalnie 4 osób
 • 2 kolacje w hotelu
 • 1 wieczór przy grillu z niespodziankami
 • Lunch w dni jazdy
 • Przerwy kawowe podczas jazdy
 • Oddzielną salę w hotelu z własnym barem na nasze wieczory
 • Basen, spa oferowane przez hotel

Kontakt to the Tour Organiser:
Bendt Haverberg (angielski / duński) haverberg@outlook.com
Alex Heinelt (angielski / niemiecki/Polskie) treasurer@ifmr-polska.org

 

Hits: 591