2019 Convention

W ostatnim tygodniu grupa reprezentująca IFMR Polska udała się w podróż na Konwencję ROTARY do Hamburga.
Punkt zbiórki ustalony został na Słubice. Tam wspólna kolacja i spacer – zarówno po polskiej jak i niemieckiej stronie – dał wszystkim czas na pogawędki oraz przyjemne spędzenie czasu.
Następnego dnia Jorn poprowadził całą ekipę wyjątkowymi drogami, z dala od autostrad, umożliwiając wszystkim poznanie uroków północnej części Niemiec.
Po ponad 400 kilometrach trasy dotarliśmy do Luneburga – punktu zbiórki dla wszystkich motocyklistów zrzeszonych w światowym IFMR.
Spotkaliśmy tam wielu naszych przyjaciół i spędziliśmy z nimi fantastyczny wieczór.
Rankiem kolejnego dnia, cała grupa wyruszyła na Konwencję do odległego o niespełna 60 kilometrów Hamburga. Droga prowadziła w malowniczej okolicy Łaby.
Na miejscu, po wizycie na Konwencji, był czas na zwiedzanie Hamburga, co wszyscy chętnie wykorzystali.
Wieczorem, po powrocie do Luneburga ponownie mieliśmy czas na pogawędki, wspólne zdjęcia, snucie planów na sezon motocyklowy.
W niedzielę część grupy powróciła szczęśliwie do Polski, a część pozostała nadal w Niemczech, uczestnicząc w dalszej części wyjazdu zorganizowanego przez przyjaciół z IFMR AGS.
 
English
 
Last week the group representing IFMR Polska went on a trip to the ROTARY Convention in Hamburg.
The meeting point has been set for Słubice. There, a shared dinner and a walk – both on the Polish and German side – gave everyone time for a chat and an enjoyable time.
The next day, Jorn led the whole team along unique paths, away from the highways, enabling everyone to get to know the charms of northern Germany.
After more than 400 kilometers of the route, we reached Luneburg – a meeting point for all motorcyclists associated in the world IFMR.
We met many of our friends there and spent a fantastic evening with them.
On the morning of the next day, the whole group went to the Convention to Hamburg, less than 60 kilometers away. 
The road ran in the picturesque surroundings of the Elbe.
On the spot, after visiting the Convention, it was time to visit Hamburg, which everyone willingly used.
In the evening, after returning to Luneburg, we had time to chat again, take photos together, make plans for the motorcycle season.
On Sunday, part of the group returned happily to Poland, and some remained in Germany, participating in a further part of the trip organized by friends from IFMR AGS.

Michal Frelichowski 

 


 
 

Visits: 953