Honorary member!

Dirk Jesinghaus International President 2018-2021 became an honorary member of IFMR POLSKA Chapter.

Dirk JesinghausMiędzynarodowy Prezes 2018-2021 został honorowym członkiem  IFMR POLSKA Chapter.

Prezydent – Tomasz Wiszniewski & Dirk Jesinghaus International President

 

Hits: 544