Change over

 

„31 maja 2021r. zakończyła się kadencja pierwszego Zarządu IFMR Polska, którym kierował Tomek Wiszniewski.

Past President Tomasz

Z dniem 01 czerwca Prezydentem IFMR Polska w kadencji 2021 – 2024 został wybrany Michał Frelichowski.

President Michal

Uroczyste przekazanie władzy odbyło się w Srebrnej Górze na naszym zjeździe w Kotlinie Kłodzkiej w obecności Prezydenta IFMR International Dirka Jesinghaus.

Group

Do Zarządu weszli również: Skarbnik – Alexander Heinelt, Koordynator IFMR AGS – Jörn Ranke, Media & rejestracja – Bendt Haverberg, Sekretarz – Michał Marzec.

Nowy Prezydent zadeklarował wolę rozwoju aktywności IFMR Polska i promocji poprzez udział w innych spotkaniach Rotariańskich takich jak regaty czy turniej golfowy oraz organizowanie spontanicznych, weekendowych spotkań motocyklowych.

Zaapelował też o zgłaszanie nowych tourów oraz wspólny udział w zagranicznych zlotach IFMR.

Potwierdził ostatecznie spotkanie 16-19 września 2021r. w Bydgoszczy.” IFMR Poland International Tour Bydgoszcz, Poland – IFMR POLSKA (ifmr-polska.org)

 

 

Text: Michał Marzec.
Photo: IFMR

Hits: 114