Lublin say Thank you very much!

Ladies and gentlemen,

International Fellowship of Motorcycling Rotarians Polska as the organizer of a motorcycle rally in Lublin region would like to thank you for your active participation in the rally and for the financial support of a selected group of needy people.
The collected funds were used to purchase two sets of portable pumps with parenteral nutrition equipment and lease two more pumps with equipment; the purchased sets of pumps were donated to the Association of Parenterally Nourished People “I Can Live” in Lublin. As a result of our action we provided four people with portable pumps, backpacks and many months of demand for food transfusion ducts Great thanks to the people who joined our action and in particular to the AGS IFMR group for donating the main sum needed to purchase pumps
Thank you very much!

Janusz Babicz
Tour Guide

 

Szanowni Państwo,

 International Fellowship of Motorcycling Rotarians Polska jako organizator rajdu motocyklowego po Lubelszczyźnie składa serdecznie podziękowania za aktywne uczestnictwo w rajdzie oraz za finansowe wsparcie wybranej grupy potrzebujących.

Zebrane fundusze przeznaczone zostały na zakup dwóch   zestawów przenośnych pomp wraz z osprzętem do żywienia pozajelitowego oraz dzierżawę dwóch kolejnych pomp wraz osprzętem ; zakupione zestawy pomp zostały przekazane Stowarzyszeniu Osób Żywionych Pozajelitowo „Mogę żyć” w Lublinie, W wyniku naszej akcji zaopatrzyliśmy cztery osoby w przenośne pompy, plecaki i wielomiesięczne zapotrzebowanie w przewody do przetaczania pokarmów Wielkie podziękowanie dla osób które włączyły się w naszą akcję a w szczególności grupie AGS IFMR za przekazanie głównej sumy potrzebnej na zakup pomp

Serdecznie dziękuję!

Tourmaster
Janusz Babicz

Hits: 187