IFMR Polska International Tour Bydgoszcz, Poland. 12-15 september 2019 CANCEL

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...

It is with great regret that we are forced to cancel this event. There are too few who have shown interest. Michael will consider making the trip within the next year.

Z wielkim żalem zmuszeni jesteśmy odwołać to wydarzenie. Jest zbyt mało osób, które wykazały zainteresowanie. Michael rozważy podjęcie podróży w przyszłym roku.

Michał Frelichowski

Tour Master

 

IFMR Polska International Tour Bydgoszcz, Poland

Termin: 12-15 września 2019

Wczesną jesienią 2019 roku chcemy zaprosić wszystkich Rotarian na motocyklach do uroczego zakątka Polski – do województwa kujawsko-pomorskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=TxRF7oUzdVM

Województwo kujawsko-pomorskie zajmuje powierzchnię 18 tysięcy km kw., liczy 2,068 mln mieszkańców. Ma dwie stolice – Bydgoszcz i Toruń. Główne miasta regionu to oprócz Bydgoszczy i Torunia, Włocławek, Grudziądz i Inowrocław. Region leży w środkowej części Polski, po obu brzegach Wisły, największej polskiej rzeki, w jej dolnym biegu. 

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się wiele zabytków, są wśród nich obiekty o randze światowej (zespół staromiejski Torunia wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, romańskie zabytki Strzelna).

Kto zechce odkryć dla siebie urodę Kujaw i Pomorza, nie pożałuje. Jest tu wszystko, czego można zapragnąć – potężne lasy, urokliwe jeziora, czyste rzeki, renomowane uzdrowiska, tradycyjna wieś i warte obejrzenia historyczne zabytki. To wręcz wymarzone miejsce do podreperowania zdrowia, zbierania grzybów, polowania, wędkowania, sportów wodnych i konnych przejażdżek. Cenne tym bardziej, że można u nas „dotknąć gotyku” i zobaczyć miejsce, w którym urodził się wielki europejski astronom, torunianin Mikołaj Kopernik. I przekonać się, jak żyli tu ludzie siedemset lat przed naszą erą – zaglądając do prasłowiańskiej osady w Biskupinie. A wyjeżdżając, zabrać do domu razem z dobrymi wspomnieniami toruński piernik lub słoik śliwkowych powideł z Doliny Dolnej Wisły.

Ramowy plan rajdu:

Czwartek – przyjazd, wieczorne zwiedzanie Bydgoszczy.

Piątek – trasa (182 km):

– Bydgoszcz https://www.youtube.com/watch?v=1kYoCpOzI-8

– Biskupin (osada prasłowianska – 2h) https://www.youtube.com/watch?v=mc_KLJrD054

– Inowrocław (tężnie – kawa – 1h) https://www.youtube.com/watch?v=S0hSSCK65d0

– Toruń (obiad + zwiedzanie – 2/3h) https://www.youtube.com/watch?v=aNEMbzaf5Ys

– Bydgoszcz

https://goo.gl/maps/iupeHHkkRDk

Sobota – trasa (213 km):

– Bydgoszcz

– Golub Dobrzyn (zamek krzyżacki – 2h) https://www.youtube.com/watch?v=xFN0nLO0Qvg

– Chełmno (miasto zakochanych – 1h) https://www.youtube.com/watch?v=sXyyR5DPmGw

– Chrystkowo (obiad w chacie mennonickiej + zwiedzanie – 2/3 h)

https://www.youtube.com/watch?v=bzqzAO1ulOE

https://goo.gl/maps/h8g4ofmgxQv

Niedziela – wyjazd

Koszty pobytu: 150 EUR.

Hotel Sloneczny Mlyn****

http://www.sloneczny.eu

Cena zawiera:

– 3 noclegi w pokojach 1- lub 2-osobowych,

– śniadania,

– parking strzeżony dla motocykli.

Nasz tour jest ograniczony do 40 uczestników.

W celu rezerwacji proszę o kontakt z tourmasterem.

Zapraszamy wszystkich do udziału w naszej imprezie!

Z rotariańskim pozdrowieniem,

Michał Frelichowski

Tour Master

 

IFMR Poska International Tour Bydgoszcz, Poland

Date: 12th-15th September 2019

In the early autumn of 2019, we would like to invite all motorcycling Rotarians to a charming corner of Poland – to the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship.

https://www.youtube.com/watch?v=TxRF7oUzdVM

The Kuyavian-Pomeranian Voivodeship covers an area of ​​18,000 square kilometers, with 2,068 million inhabitants. It has two capitals – Bydgoszcz and Toruń. The main cities of the region are, apart from Bydgoszcz and Toruń, Włocławek, Grudziądz and Inowrocław. The region lies in the central part of Poland, on both banks of the Vistula, the largest Polish river, in its lower reaches.

In the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship there are many monuments, among them are objects of world rank (the Old Town complex of Toruń inscribed on the UNESCO World Cultural Heritage List, Roman monuments of Strzelno).

Whoever wants to discover the beauty of Kuyavian and Pomerania will not regret it. There is everything you could want – powerful forests, charming lakes, clean rivers, renowned spas, traditional villages and historical monuments worth seeing. It is a dream place to improve health, collect mushrooms, hunting, fishing, water sports and horse rides. Valuable especially because we can “touch the Gothic” and see the place where the great European astronomer, Nicolaus Copernicus, was born. And see how people lived here seven hundred years BC – looking into the Slavic settlement in Biskupin. And when leaving, take home the Toruń gingerbread or a jar of plum jam from the Lower Vistula Valley with good memories.

Preliminary rally plan:

Thursday – arrival, evening sightseeing in Bydgoszcz.

Friday – route (182 km):

– Bydgoszcz https://www.youtube.com/watch?v=1kYoCpOzI-8

– Biskupin (the Slavonian settlement – 2h) https://www.youtube.com/watch?v=mc_KLJrD054

– Inowrocław (graduation towers – coffee – 1h)

https://www.youtube.com/watch?v=S0hSSCK65d0

– Toruń (dinner + sightseeing – 2 / 3h) https://www.youtube.com/watch?v=aNEMbzaf5Ys

– Bydgoszcz

https://goo.gl/maps/iupeHHkkRDk

Saturday – route (213 km):

– Bydgoszcz

– Golub Dobrzyn (teutonic castle – 2h) https://www.youtube.com/watch?v=xFN0nLO0Qvg

– Chełmno (city of lovers – 1h) https://www.youtube.com/watch?v=sXyyR5DPmGw

– Chrystkowo (dinner in mennonic hut + sightseeing – 2/3 h)

https://www.youtube.com/watch?v=bzqzAO1ulOE

https://goo.gl/maps/h8g4ofmgxQv

 

Sunday – departure

Accomodation cost: 150 EUR

Hotel Sloneczny Mlyn****

http://www.sloneczny.eu/eng

Price includes:

– 3 nights in single or double room,

– breakfast,

– guarded parking for motorcycles.

This tour is limited up to 40 participants.

For booking please contact the tour master via email.

We warmly invite everyone to participate in our tour!

With a Rotary greeting,

Michał Frelichowski

Tour Master

 

 

Hits: 284